Switch to new version
Sổ Lệnh
0USD
setting
singdouble
Giao Dịch Thị Trường
Risk reminder

BTC is a blockchain asset with high investment transaction risk, please be aware of the potential impact.

Đặt Lệnh
Lev.  1x
Giới hạn
Thị trường
Lệnh Ngưng Trả

New Feature

Supporting Optimal 5 prices placement in market orders

Learn more >

Hợp Đồng
0  USD
Số Dư
0.00000000 BTC
Chờ giá lênChờ giá xuống
Chi Phí0.00000000 
Chi Phí0.00000000 
Tối đa0 Hợp Đồng
Tối đa0 Hợp Đồng
Thời Gian Hiệu Lực
Vị Thế của Bạn : BTCUSD
Chi Tiết Hợp Đồng: BTCUSD
 • Nguồn Định Giá
  AAX INDEX
 • Khối lượng trong 24 giờ
  0 Hợp Đồng
 • Giá Trị Hợp Đồng
  -  USD
Thông tin
 • Hướng Dẫn Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai
 • Chỉ Số Giá Tiền Mã Hóa
 • Dữ Liệu Lịch Sử
 • Phí
 • Futures Trading Leaderboard